menu rau

FREE BUFFET rau xanh 100% ORGANIC

Tất cả các loại rau tại Meat Plus đều là các loại rau Organic rất tốt cho sức khỏe. Tất cả được bầy biện ngay tại quầy Salad Bar – MIỄN PHÍ mỗi ngà